Arnavutköy POMEM’e atanan Emniyet Müdürü atamasını durdurttu

17 Aralık yolsuzluk  operasyonlarının ardından yapılan İstanbul Emniyeti’ndeki polis müdürleri atamalarında ilk yürütmeyi durdurma kararı Arnavutköy POMEM’e atanan müdür lehine çıktı.İdare mahkemesi, Hakkı Akçal hakkındaki atama kararını durdurdu.

17 Aralık yolsuzluk operasyonu sonrası onlarca polis müdürü görevden alınmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Akçal da görevden alınanlar arasındaydı. Akçal’la ilgili ikinci atama Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne gönderilmesiyle oldu. Akçal, avukatı aracılığıyla “yürütmeyi durdurma” talebiyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Mahkeme verdiği kararında,  “Davalı idarelerin savunması ve ara kararı cevabı alındıktan ya da kanuni savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar (davacının branşı itibariyle gördüğü -kritik- kamu hizmetinin yürütülmesinde ortaya çıkabilecek aksaklık ve arızalar göz önüne alındığında uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte görülen) dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir” dedi.
Mahkeme kararında Akçal’ın talebi de özetlendi. Talepte, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde terörle mücadele branşında 3. sınıf emniyet müdürü rütbesi ve şube müdürü unvanı ile görev yapmakta olan davacının hizmet gereği sebebiyle İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin 03.01.2014 tarihli ve 154491 onay sayılı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü işleminin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu, keyfi saikle ve siyasi amaç güdülerek işlem tesis edildiği ayrıca davacı hakkında açılmış bir soruşturmanın ve disiplin cezasının bulunmadığı ileri ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.” denildiği belirtildi.
arnavutkoy.web.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.